Platforma națională de pregătire pentru situații de urgență „fiipregatit.ro”

În vederea creșterii gradului de informare și pregătire a populației, autoritățile responsabile,  precum și orice alte autorități și instituții ale administrației publice centrale și locale, inclusiv structurile/instituțiile aflate în cadrul, subordinea sau coordonarea acestora, au obligația de a publica pe paginile de internet proprii, la loc vizibil , o legătură electronică  – link către platforma națională de pregătire pentru situații de urgență „fiipregatit.ro”.