Institutul Național de Administrație – ofertă de formare

Direcția programe de perfecționare și centrele teritoriale de formare continuă pentru administrația publică de la nivelul INA oferă personalului din administrația publică și altor persoane interesate, tematici variate, stabilite printr-o analiză atentă a nevoilor de formare și adaptate cerințelor din documentele strategice naționale și internaționale. Prin dezvoltare profesională continuă, personalul din administrația publică centrală și locală are ocazia de a-și îmbogăți cunoștințele de specialitate, de a face schimb de idei, experiențe, bune practici, de a găsi sprijin pentru rezolvarea unor probleme comune.

Oferta este disponibilă la următorul link:

http://ina.gov.ro/