continut_unic

Publicat în

Vă rugăm să utilizați formularul on-line special destinat activităților de primire în audiență în Ministerul Afacerilor Interne, aflat pe site-ul de internet al MAI, la adresa https://www.mai.gov.ro/contact-center/audiente-contact/   

Publicat în

Informare Începând cu data de 16 februarie 2019 a intrat în vigoare Regulamentul (UE) 2016/1191 al Parlamentului European și al Consiliului din 6 iulie 2016 privind promovarea liberei circulații a cetățenilor prin simplificarea cerințelor de prezentare a anumitor documente oficiale în Uniunea Europeană și de modificare a Regulamentului (UE) nr. 1024/2012, în baza căruia documentele oficiale precizate la art. 2 […]

Publicat în

Excepții de la aplicarea convenției I. Potrivit art. 1 paragraf 3 lit. a) din CONVENȚIA APOSTILĂ, apostila nu trebuie cerută pentru documentele întocmite de agenţi diplomatici sau consulari. II. Potrivit art. 1 paragraf 3 lit. b) din CONVENȚIA APOSTILĂ, apostila nu trebuie cerută pentru documentele administrative care au legătură directă cu o operațiune comercială sau vamală. III. Potrivit art. 3 paragraf 2 din CONVENȚIA APOSTILĂ, apostila […]

Publicat în

LISTA statelor semnatare ale Convenţiei de la Haga cu privire la suprimarea cerinţei supralegalizării actelor oficiale străine, adoptată la Haga la 5 octombrie 1961*) Republica Albania Republica Franceză Sultanatul Oman Principatul Andorra Georgia Republica Panama Antigua şi Barbuda Republica Federală Germania Republica Paraguay Republica Argentina Republica Elenă Republica Peru Republica Armenia Grenada Republica Polonă Comunitatea Australiană Republica Guatemala Republica Portugheză […]

Publicat în

În vederea eliberării apostilei, solicitantul are obligația de a prezenta actul de identitate și de a depune la sediul instituției prefectului: o cerere (modelul didponibil aici in format Word si PDF), indiferent de numărul actelor aparținând aceluiași titular pentru care se solicită eliberarea apostilei; actul pentru care se solicită eliberarea apostilei, în original. IMPORTANT! În cazul în care se solicită eliberarea apostilei pentru acte apartinând mai multor […]

Publicat în

Eliberarea apostilei poate fi solicitată de către: titularul actului; soțul/soția titularului actului ori o rudă până la gradul II cu titularul actului; în acest caz se vor prezenta documente care atestă relația, dacă aceasta nu rezultă din actul de identitate; o persoană juridică care a încheiat cu titularul actului un contract având ca obiect realizarea în numele acestuia a procedurilor […]

Publicat în

Principalele categorii de acte oficiale pentru care se eliberează apostila în cadrul instituției prefectului: 1. acte referitoare la starea civilă: certificat de stare civilă (certificat de naștere, de căsătorie, de deces)*, extras de pe actele de stare civilă, act privind mențiunile înscrise pe actele de stare civilă, certificat de divorț pe cale administrativă; 2. acte care fac dovada schimbării numelui […]

Publicat în

Apostila este o ștampilă sau un certificat eliberat de autoritățile competente ale unui stat semnatar al Convenției de la Haga, pentru actele oficiale întocmite în tara respectivă, care urmează să fie prezentate pe teritoriul unui alt stat semnatar al Convenției. Scopul eliberării apostilei este autentificarea originii unui act oficial, pentru prevenirea utilizării unor acte false în vederea producerii de efecte juridice. Procedura de […]

Publicat în

Cerere pentru eliberarea apostilei (format Word și PDF) Formularele necesare pentru permise de conducere și înmatriculări autovehicule pot fi găsite aici.

Publicat în

Eliberare pașaport simplu electronic; Eliberare pașaport simplu temporar; Eliberare pașaport simplu electronic/temporar cu mențiunea statului de domiciliu; Eliberare pașaport simplu electronic/temporar în cazul documentului de călătorie declarat furat; Eliberare pașaport simplu electronic/temporar în cazul documentului de călătorie declarat pierdut; Eliberare pașaport simplu electronic/temporar în cazul documentului de călătorie declarat deteriorat.