continut_unic

Audiente_teo

Directorul General al Direcției Generale pentru Relațiile cu Instituțiile Prefectului, domnul Teodor Iulian GHEORGHE, acordă audiențe în fiecare joi, între orele 12-14, la sediul Ministerului Afacerilor Interne situat la adresa: Piaţa Revoluţiei nr.1 A, sector 1, Municipiul Bucureşti.
Pentru înscrierea în audiență, vă rugăm să transmiteți un e-mail la adresa dgrip@mai.gov.ro în care să completați cel puțin următoarele date: nume, prenume, adresă de e-mail de contact, scurtă descriere a situației care se dorește clarificată prin înscrierea în audiență. Data și ora la care sunteți programat va fi comunicată pe adresa de e-mail specificată.

Legislatie_apostila

Informare

Începând cu data de 16 februarie 2019 a intrat în vigoare Regulamentul (UE) 2016/1191 al Parlamentului European și al Consiliului din 6 iulie 2016 privind promovarea liberei circulații a cetățenilor prin simplificarea cerințelor de prezentare a anumitor documente oficiale în Uniunea Europeană și de modificare a Regulamentului (UE) nr. 1024/2012, în baza căruia documentele oficiale precizate la art. 2 din Regulament și copiile lor certificate sunt scutite de toate obligațiile de legalizare și de alte formalități similare, respectiv pentru documentele care stabilesc unul sau mai multe dintre următoarele elemente: nașterea, faptul că o persoană este în viață, decesul, numele, căsătoria, inclusiv capacitatea de căsătorie și starea civilă, divorțul, separarea de drept sau anularea căsătoriei, parteneriatul înregistrat, inclusiv capacitatea de a încheia un parteneriat înregistrat și statutul de parteneriat înregistrat, desfacerea unui parteneriat înregistrat, separarea de drept sau anularea unui parteneriat înregistrat, filiația, adopția, domiciliul și/sau reședința, cetățenia, absența cazierului judiciar, cu condiția ca astfel de documente oficiale să fie emise pentru un cetățean al Uniunii de către autoritățile din statul membru al cărui cetățean este acesta.
Regulamentul se aplică și în cazul documentelor oficiale a căror prezentare poate fi solicitată cetățenilor Uniunii care își au reședința într-un stat membru fără a fi și cetățenii statului membru respectiv, în cazul în care aceștia doresc să voteze și/sau să candideze la alegerile pentru Parlamentul European sau la alegerile locale în statul lor membru de reședință, în condițiile prevăzute de Directiva 93/109/CE și, respectiv, de Directiva 94/80/CE a Consiliului.
Regulamentul nu se aplică în ceea ce privește documentele oficiale eliberate de autoritățile dintr-un stat terț, precum și copiilor certificate ale acestor documente, întocmite de autoritățile unui stat membru.
De asemenea, Regulamentul nu se aplică în ceea ce privește recunoașterea într-un stat membru a efectelor juridice asociate conținutului documentelor oficiale eliberate de autoritățile unui alt stat membru.
Pentru mai multe informații, Regulamentul poate fi citit, în format PDF – limba română sau aici – în limbile oficiale ale Uniunii Europene.

Legislație:

 1. Ordonanța  nr. 66 din 24 august 1999 pentru aderarea României la Convenția cu privire la suprimarea cerinței supralegalizării actelor oficiale străine, adoptată la Haga la 5 octombrie 1961, aprobată prin Legea nr. 52/2000, cu modificările și completările ulterioare format PDF și link către portalul http://legislatie.just.ro
 2. Instrucțiunile Ministrului Afacerilor Interne nr. 82 din 29 martie 2010 privind organizarea și desfășurarea activității de eliberare a apostilei pe actele oficiale administrative format PDF și link către portalul http://legislatie.just.ro
 3. Legea nr. 1 din 6 ianuarie 2017 privind eliminarea unor taxe şi tarife, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative format PDF și link către portalul http://legislatie.just.ro
 4. Legea nr. 114 din 15 iunie 2011 pentru ratificarea Convenției europene privind suprimarea cerinței legalizării pentru documentele întocmite de agenții diplomatici și funcționarii consulari, adoptată la Londra la 7 iunie 1968 și semnată de România la Strasbourg la 21 mai 2010 format PDF și link către portalul http://legislatie.just.ro
 5. Legea nr. 65 din 20 aprilie 2012 pentru aderarea Romaniei la Convenția nr.16 a Comisiei Internaționale de Stare Civilă referitoare la eliberarea extraselor multilingve ale actelor de stare civilă, semnată la Viena la 8 septembrie 1976 format PDF și link către portalul http://legislatie.just.ro

Apostila_exceptii

Excepții de la aplicarea convenției

I. Potrivit art. 1 paragraf 3 lit. a) din CONVENȚIA APOSTILĂ, apostila nu trebuie cerută pentru documentele întocmite de agenţi diplomatici sau consulari.

II. Potrivit art. 1 paragraf 3 lit. b) din CONVENȚIA APOSTILĂ, apostila nu trebuie cerută pentru documentele administrative care au legătură directă cu o operațiune comercială sau vamală.

III. Potrivit art. 3 paragraf 2 din CONVENȚIA APOSTILĂ, apostila nu ar trebui să fie cerută atunci când fie legile, regulamentele sau uzanţele în vigoare în statul în care actul urmează să fie prezentat, fie o înţelegere între două sau mai multe state contractante o înlătură, o simplifică sau scuteşte actul de supralegalizare”.

State cu care România a încheiat tratate, convenții bilaterale:

Albania, Austria, Belgia, Bosnia și Herțegovina, Bulgaria, Cehia, China – fără regiunile administrative Hong Kong şi Macao, Croația, Franța, Macedonia, Moldova, Mongolia, Muntenegru, Polonia, Federația Rusă, Serbia, Slovacia, Slovenia, Ucraina, Ungaria.

IV. Potrivit CONVENȚIEI DE LA LONDRA (Convenția europeană privind suprimarea cerinței legalizării pentru documentele întocmite de agenții diplomatici și funcționarii consulari, adoptată la Londra la 7 iunie 1968 si semnată de România la Strasbourg la 21 mai 2010, ratificată de România prin Legea nr. 114/2011), documentele întocmite de agenții diplomatici și funcționarii consulari sunt exceptate de la cerinţa oricărei legalizării„.

State semnatare – statele membre ale Consiliului Europei:

Albania, Andorra, Armenia, Austria, Azerbaidjan, Bosnaia și Herțegovina, Bulgaria, Cehia, Cipru, Croația, Danemarca, Elveția, Estonia, Franța, Finlanda, Georgia, Germania, Grecia, Irlanda, Islanda, Italia, Letonia, Liechtenstein, Lituania, Luxemburg, Macedonia, Malta, Moldova, Monaco, Muntenegru, Norvegia, Polonia, Portugalia, Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord, România, Federația Rusă, San Marino, Serbia, Slovacia, Slovenia, Suedia, Spania, Turcia, Ucraina, Ungaria.

V. Potrivit art. 8 paragraf 2 din CONVENȚIA NR. 16 DE LA VIENA (Convenția Comisiei Internaţionale de Stare Civilă referitoare la eliberarea extraselor multilingve ale actelor de stare civilă, semnată la Viena la 8 septembrie 1976, ratificată de România prin Legea nr. 65/2012. Normele metodologice sunt aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 727/2013), apostila nu trebuie cerută pentru extrasele multilingve ale actelor de stare civilă.

State semnatare:

Austria, Belgia, Bosnia și Herțegovina, Bulgaria, Croația, Elveția, Estonia, Franța, Germania, Italia, Lituania, Luxemburg, Macedonia, Moldova, Muntenegru, Țările de Jos, Polonia, Portugalia, România, Serbia, Slovenia, Spania, Turcia.

Apostila_state_semnatare

LISTA statelor semnatare ale Convenţiei de la Haga cu privire la suprimarea cerinţei supralegalizării actelor oficiale străine, adoptată la Haga la 5 octombrie 1961*)

Republica Albania Republica Franceză Sultanatul Oman
Principatul Andorra Georgia Republica Panama
Antigua şi Barbuda Republica Federală Germania Republica Paraguay
Republica Argentina Republica Elenă Republica Peru
Republica Armenia Grenada Republica Polonă
Comunitatea Australiană Republica Guatemala Republica Portugheză
Republica Austria Republica Honduras Republica Moldova
Republica Azerbaidjan Republica Ungară România
Comunitatea Bahamas Republica Islanda Federaţia Rusă
Regatul Bahrain Republica India Federaţia Sfântul Kitts şi Nevis
Barbados Republica Irlanda Sfânta Lucia
Republica Belarus Statul Israel Sfântul Vicențiu și Grenadinele
Regatul Belgiei Republica Italiană Statul Independent Samoa
Belize Japonia Republica Serenisimă San Marino
Statul Plurinațional al Boliviei Republica Kazahstan Republica Democrată São Tomé și Príncipe
Bosnia și Herțegovina Republica Coreea Republica Serbia
Republica Botswana Republica Kosovo Republica Seychelles
Republica Federativă a Braziliei Republica Kirghiztan Republica Slovacă
Statul Brunei, Domiciliul Păcii Republica Letonia Republica Slovenia
Republica Bulgaria Regatul Lesotho Republica Africa de Sud
Republica Burundi Republica Liberia Regatul Spaniei
Republica Capului Verde Principatul Liechtenstein Republica Surinam
Republica Chile Republica Lituania Regatul Swaziland
Republica Populară Chineză (Hong Kong și Macao)** Marele Ducat al Luxemburgului Regatul Suediei
Republica Columbia Republica Malawi Confederaţia Elveţiană
Insulele Cook Republica Malta Republica Tadjikistan
Republica Costa Rica Republica Insulelor Marshall Regatul Tonga
Republica Croaţia Republica Mauritius Republica Trinidad-Tobago
Republica Cipru Statele Unite Mexicane Republica Tunisiană
Republica Cehă Principatul Monaco Republica Turcia
Regatul Danemarcei Mongolia Ucraina
Comunitatea Dominica Republica Muntenegru Regatul Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord
Republica Dominicană Regatul Moroc Statele Unite ale Americii
Republica Ecuador Republica Namibia Republica Orientală Uruguay
Republica El-Salvador Olanda (Regatul Ţărilor de Jos) Republica Uzbekistan
Republica Estonia Noua Zeelandă Republica Vanuatu
Republica Insulelor Fiji Republica Nicaragua Republica Bolivariană a Venezuelei
Republica Finlanda Insula Niue
 Fosta Republică Iugoslavă a Macedoniei Regatul Norvegiei

* În tabel sunt menţionate statele care au semnat Convenţia apostilă; unele dintre acestea sunt membre ale Conferinţei de la Haga de Drept Internaţional Privat şi semnatare ale Convenţiei apostilă, iar altele doar semnatare ale Convenţiei apostilă.

** Convenția apostilă se aplică doar în regiunile administrative speciale Hong Kong și Macao ale Republicii Populare Chineze.

Pentru lista actualizată a statelor semnatare se poate consulta pagina oficială de internet a Conferinței de la Haga: http://www.hcch.net.

Lista statelor semnatare cu care România a încheiat convenții, tratate sau acorduri privind asistența juridică în materie civilă, care prevăd scutirea de orice legalizare:

Albania
Fosta Republica Iugoslava a Macedoniei
Serbia
Austria
Franta
Slovacia
Bosnia si Herzegovina
Mongolia
Slovenia
Bulgaria
Muntenegru
Ucraina
Cehia
Polonia
Ungaria
Croatia
R.P. Chineza**
Federatia Rusa
Republica Moldova

Sursa: Ministerul Afacerilor Externe

main_right

Apostila_documente

În vederea eliberării apostilei, solicitantul are obligația de a prezenta actul de identitate și de a depune la sediul instituției prefectului:
 1. cerere (modelul didponibil aici in format Word si PDF), indiferent de numărul actelor aparținând aceluiași titular pentru care se solicită eliberarea apostilei;

 2. actul pentru care se solicită eliberarea apostilei, în original.

IMPORTANT! În cazul în care se solicită eliberarea apostilei pentru acte apartinând mai multor titulari, solicitantul trebuie să completeze câte o cerere pentru fiecare titular.
În cazul în care solicitantul nu este titularul actului pentru care se solicită eliberarea apostilei, acesta trebuie să prezinte, dupa caz, și urmatoarele:
 • actul de identitate;
 • documente care atestă relația de soț/soție sau rudă până la gradul II, dacă aceasta nu rezultă din actul de identitate (pentru rude);
 • procură notarială, împuternicirea avocațială sau delegație, după caz.

Apostila_solicitanti

Eliberarea apostilei poate fi solicitată de către:
 • titularul actului;
 • soțul/soția titularului actului ori o rudă până la gradul II cu titularul actului; în acest caz se vor prezenta documente care atestă relația, dacă aceasta nu rezultă din actul de identitate;
 • o persoană juridică care a încheiat cu titularul actului un contract având ca obiect realizarea în numele acestuia a procedurilor necesare pentru eliberarea apostilei, prin reprezentant care prezintă delegaţie în acest sens;
 • o altă persoană fizică, care prezintă procura notarială sau împuternicire avocațială;
 • o misiune diplomatică sau un oficiu consular în Romania al unui stat semnatar al Convenței, dacă aceasta/acesta poate asigura transmiterea prin corespondență atât a documentelor necesare eliberării apostilei la instituția prefectului competența, cât şi a actelor pentru care s-a eliberat apostila către titularul acestora.
Solicitanții pot depune documentele și prin corespondență, dacă sunt îndeplinite următoarele condiții:
 1. actul pentru care se solicită eliberarea apostilei este însotit de celelalte documente necesare;
 2. documentele sunt transmise printr-un serviciu de curierat rapid, cu confirmare de primire.

Acte_apostilate

Principalele categorii de acte oficiale pentru care se eliberează apostila în cadrul instituției prefectului:
1. acte referitoare la starea civilă: certificat de stare civilă (certificat de naștere, de căsătorie, de deces)*, extras de pe actele de stare civilă, act privind mențiunile înscrise pe actele de stare civilă, certificat de divorț pe cale administrativă;
2. acte care fac dovada schimbării numelui pe cale administrativă;
3. acte care atestă componența familiei (certificat, atestat);
4. certificate de atestare a domiciliului și a cetățeniei române;
5. certificate de cazier (judiciar, fiscal etc.)
6. acte care dovedesc calificarea într-o meserie: pregătirea profesională obținută în sistemul de formare profesională pentru adulți (certificat**/diplomă de absolvire, certificat de calificare profesională**), certificat de competențe profesionale, atestat privind calificarea – pregătire și experienta profesională), certificate de atestare (tehnico-profesională, pentru transportul rutier etc.), certificate/autorizații de traducator, certificate de pregătire profesională (în domeniul transportului rutier de mărfuri etc.), confirmarea autenticității certificatului (dobândit în domeniul transportului naval), adeverințe care atestă calificarea (de consilier juridic, pregătirea profesională a instructorilor de conducere auto etc.); Mențiune: documentele eliberate de furnizorii de formare profesională trebuie vizate de Comisia de Autorizare a Furnizorilor de Formare Profesională a Adulților.
7. acte privind recunoașterea calificării pentru activitățile profesionale din domeniul medical: certificat (de membru, de conformitate, profesional curent etc.), adeverință (de confirmare, de rezident, cu stagiile efectuate etc.), atestat (de liberă practică, de studii complementare etc.), recomandare;
8. acte cu caracter fiscal: certificat (de rezidență fiscală, de atestare fiscală privind impozitele plătite etc.), adeverință (de venit etc.);
9. acte referitoare la raporturile de muncă/serviciu (stagiul de cotizare, adeverințe prin care se atestă activitatea desfașurată, vechimea în muncă, în meserie și în specialitate etc.);
10. acte de studii (diplomă de bacalaureat – vizată de Inspectoratul Școlar Județean/al Municipiului București, diplomă de absolvire a școlii postliceale, diplomă de licență și anexele la aceasta: foi matricole, programe analitice), atestate de echivalare a studiilor, adeverințe (prin care se atestă calificarea profesională – redactată în limba româna și în limba engleza – etc.), vizate de Centrul Național de Recunoaștere și Echivalare a Diplomenlor;
11. acte ce au caracter medical (adeverința medicală, certificat de concediu medical, dovada de vaccinare, referat medical etc.), certificat de încadrare în grad de handicap, vizate de Direcția de Sănătate Publică Județeană/ a Municipiului București;
12. certificat provizoriu de înlocuire a cardului european de sănătate;
13. certificate de botez, certificate de cununie, sentința de divorț bisericesc, adeverințe – vizate de autoritatea superioară (episcopie, arhiepiscopie, mitropolie etc.);
14. alte acte ale autorităților administrației publice centrale și locale: atestat (pentru exercitarea profesiei de agent de pază și ordine, de detectiv particular, de persoană sau familie aptă să adopte etc.), autorizație (de procurare armă și muniție, de liberă practică, pentru desfășurarea activitătii de diriginte de șantier etc.), aviz (de exercitare a profesiei de asistent social, pentru desfășurarea activității de liberă practică medicală veterinară etc.), brevet de turism, decizie (de pensionare, medicală asupra capacității de muncă, privind încetarea/suspendarea plății ajutorului de șomaj, de acordare/suspendare a indemnizației pentru creșterea copilului, de acordare a alocației de stat pentru copii etc.), dispoziție (privind numirea unui curator/tutore etc.), hotărâre (privind plasamentul copilului), licența (de antrenor, de funcționare a societăților specializate sau a cabinetelor individuale de detectivi particulari, pentru transport public, de organizare a jocurilor de noroc etc.), permis (de armă, de vânătoare etc.);
15. extrase ale registrelor deținute de un organ al administrației publice, atestate, adeverințe și certificate prin care se confirmă exactitatea sau realitatea unui fapt, se atestă o anumită calitate sau un drept, în vederea valorificării anumitor drepturi (extras de carte funciară, extras din arhivele naționale sau acte privind calitatea de titular de alocație pentru copii ori faptul ca titularul nu are calitatea de asigurat, acte referitoare la dreptul la liberă circulație, la exercițiul drepturilor electorale, la calitatea de șomer etc.), eliberate în temeiul legii.

*cu excepția certificatelor de stare civilă eliberate de misiunile diplomatice ori de oficiile consulare ale Romaniei în străinatate.
**apostila nu se eliberează și pentru suplimentul descriptiv al certificatului.
Mențiune:
– în funcție de tipul documentului administrativ, pentru eliberarea apostilei se solicită anumite vize de la autoritățile și instituțiile superioare/coordonatoare;
– de regulă, eliberarea apostilei se face în aceeași zi, însă în anumite situații pot exista întârzieri datorate verificărilor specifice sau numărului de solicitări.

Principalele categorii de acte pentru care NU se eliberează apostila în cadrul instituției prefectului:
1. acte care urmează a fi folosite în state care nu sunt parte la Convenția de la Haga (Convenția Apostilă)*;
2. copii/traduceri după acte administrative**;
3. documentele care emană de la o autoritate sau de la un funcționar al unei jurisdicții a statului, inclusiv cele care emană de la ministerul public, de la un grefier sau de la un executor judecatoresc, precum și declarațiile oficiale, cum ar fi: cele privind mențiuni de înregistrare, viza de învestire cu data certă și legalizări de semnătură, depuse pe un act sub semnătura privată***;
4. acte sub semnatură privată**;
5. acte eliberate de misiunile diplomatice ori de oficiile consulare ale României în străinatate****;
6. acte de identitate, respectiv pașapoarte;
7. livrete de familie;
8. extrase multilingve ale datelor de stare civilă;
9. certificat de înregistrare a rezidenței pe teritoriul României;
10. diplome onorifice;
11. adeverințe de asigurat (care înlocuiesc cardul național de asigurări sociale de sănătate);
12. certificat de absolvire a cursului de infirmiere, eliberat de OAMGMAMR.

* în acest caz, solicitanții se vor adresa Ministerului Justiției, str. Apolodor nr. 17 sector 5, București, respectiv Ministerului Afacerilor Externe, Aleea Alexandru, nr. 24 sector 1, București, pentru supralegalizarea actelor.
** acest tip de acte pot fi legalizate; în această situație, apostila se elibereaza de camerele notarilor publici.
*** în această situație, apostila se eliberează de tribunale.
**** actele eliberate de misiunile diplomatice ori de oficiile consulare ale României în străinatate sunt scutite de la cerinta legalizării (inclusiv apostilării), potrivit Convenției de la Londra, ratificată de Romania prin Legea nr. 114/2011.
Notă: Aceste liste au fost întocmite în baza legislației în vigoare la data alcătuirii lor și au caracter orientativ.

Apostila_home

Apostila este o ștampilă sau un certificat eliberat de autoritățile competente ale unui stat semnatar al Convenției de la Haga, pentru actele oficiale întocmite în tara respectivă, care urmează să fie prezentate pe teritoriul unui alt stat semnatar al Convenției.
Scopul eliberării apostilei este autentificarea originii unui act oficial, pentru prevenirea utilizării unor acte false în vederea producerii de efecte juridice.
Procedura de eliberare a apostilei pentru actele oficiale administrative emise de autorități ale administrației publice centrale sau locale, precum și de alte organe de autoritate administrativă din România, care organizează o activitate de interes public, în cadrul unor competente stricte stabilite prin lege, se desfasoară prin intermediul biroului apostilă organizat în cadrul instituțiilor prefectului.
Eliberarea apostilei este gratuită și se realizează de către institutia prefectului din județul în care:
 • titularul actului sau soțul/soția ori o ruda pâna la gradul II a acestuia are domiciliul/ultimul domiciliu;
sau
 • emitentul actului are sediul.
Prin excepție, certificatele de cazier judiciar și certificatele de stare civilă se pot apostila la orice instituție a prefectului.
IMPORTANT! Solicitanții pot opta ca, înainte de a depune documentele la biroul apostilă, să se deplaseze personal la sediul instituțiilor implicate (sau al structurilor teritoriale ale acestora) în vederea verificării semnăturii, a calitătii în care a acționat semnatarul actului și, dacă este cazul, a identității ștampilei sau a sigiliului pe care le poartă actul pentru care se solicită eliberarea apostilei. În aceasta situație, în conformitate cu prevederile Memorandumului cu tema „Măsuri necesare pentru îmbunatațirea activității serviciilor publice”, eliberarea apostilei se face in termen de 2 ore.

Formulare_tip

Cerere pentru eliberarea apostilei (format Word și PDF)
Formularele necesare pentru pașapoartele simple pot fi găsite aici.
Formularele necesare pentru permise de conducere și înmatriculări autovehicule pot fi găsite aici.

Acte_necesare_pasaport

Eliberare pașaport simplu electronic;

Eliberare pașaport simplu temporar;

Eliberare pașaport simplu electronic/temporar cu mențiunea statului de domiciliu;

Eliberare pașaport simplu electronic/temporar în cazul documentului de călătorie declarat furat;

Eliberare pașaport simplu electronic/temporar în cazul documentului de călătorie declarat pierdut;

Eliberare pașaport simplu electronic/temporar în cazul documentului de călătorie declarat deteriorat.